Scheepvaartkeuringen

unnamedHet Sportgeneeskundig Centrum Den Haag verzorgt Scheepvaartkeuringen ten behoeve van de zee- en binnenvaart.

De keuringen worden verricht door een arts die hiervoor specifiek door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen (gecertificeerd).

Onderzoek naar tuberculose wordt alleen uitgevoerd als de zeevarende afkomstig is uit of woont in een door de Wereldgezondheidsorganisatie aangewezen risicoland of verschijnselen heeft die duiden op een mogelijke besmetting met tuberculose.

Het nieuwe keuringsreglement biedt de keuringsarts meer ruimte om maatwerk te leveren. Er worden drie categorieën onderscheiden: geschikt, geschikt onder beperkingen en ongeschikt.  Bij geschiktheid onder beperkingen kan de geldigheidstermijn, het vaargebied en/of  het takenpakket beperkt zijn. Tevens kan het mogelijk zijn dat een specifiek hulpmiddel of een specifieke voorziening vereist is.

De verplichting de bloedgroep, als deze niet bekend is, te bepalen is komen te vervallen. Bloedtransfusie met bloed van andere zeevarenden aan boord van schepen onder Nederlandse vlag vindt in de praktijk niet plaats. Als het al noodzakelijk is extra vocht met behulp van een infuus aan te bieden wordt gekozen voor een bloedvervangend middel dat deel uitmaakt van de standaard medische uitrusting aan boord van schepen.

 
Deel deze pagina met anderen...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone